Rhaglen weithgareddau CGM 2018

Cyfarfodydd gyda’r hwyr yng Nghanolfan Gymuned Rhosmeirch yn cychwyn am 7:00 pm

Mercher 7 Chwefror   – Dr Paul Cross - Use of radio tracking of bees and hornets. Mercher  7    Mawrth – Wally Shaw - Update on Varroa and the viruses it can transmit Mercher 4 Ebril Speaker to be announced later Mercher 2 Mai–   Wax Recovery a practical workshop Sadyrnau   Mai   a   Mehefin.-   Dau   ymweliad   addysgiadaol   i   wenynfeydd.   Dyddiadau   a   lleoliadau   i’w   trefnu   a’u cyhoeddi Mercher 4 Hydref -  – Claire Holmes, Snowdonia   Society,   Film   and   Talk   ,   More   than   Honey Mercher  7th November – Cyfarfod Blynyddol CGM/ABKA  Annual General Meeting Mercher  5th December – Cinio Nadolig - probably Breeze Hill, Benllech Bydd gweithdai ychwanegol yn cael eu trefnu yn ystod y flwyddyn. Hysbysir aelodau yn nes at yr amser.

2018 DIGWYDDIADAU ALLANOL

Sadwrn y 4 Mawrth - Tradex (Arddangosfa Masnach Gwenyna) - Stoneleigh Park, Warwickshire.

CV8 2LG http://www.beetradex.co.uk/

Sadwrn 24 Mawrth - Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ar faes CAFC Llanelwedd http://www.wbka.com/news-events/convention-2018/ (Darlithoedd, gweithdai a neuadd fasnach, cyfle i brynu adnoddau Gwener 6 - Sul 8 o Ebrill Cynhadledd Wanwyn BBKA yng Ngholeg Prifysgol  Harper Adams, Casnewydd. http://www.bbka.org.uk/members/spring_convention_2018 

Sul 23 - Iau 26 Gorffennaf - Sioe Frenhinol Cymru yn cynnwys Sioe Fêl Genedlaethol Gymru

- Llanelwedd http://www.rwas.wales/royal-welsh-show/  (Darlithoedd, gweithdai a neuadd fasnach,

 cyfle i brynu adnoddau)

Mawrth 14 - Mercher 15 Awst - Sioe Môn ar faes y sioe ym Mona. Stondin CGM yn y Babell

Gynnyrch.  https://www.angleseyshow.org.uk/

Mercher 13 Medi - Ffair Fêl Conwy http://www.conwybeekeepers.org.uk/fairs-festivals/conwy-seed-fair- and-honey-fair-dates/

Mawrth 25 - Iau 27 Hydref. - Sioe Fêl Genedlaethol/National Honey Show, Sandown Park Racecourse,

Esher, Surrey http://www.honeyshow.co.uk/

© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2018 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2018
Established 1925
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2018 Rhaglen 2018 Oriel Oriel Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna
2018 Lliw Marcio’r Frenhines                Coch
Hafan
Havan
Hafan
ENGLISH
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Anglesey Beekeepers Association
WELSH TRANSLATION AWAITED