Rhaglen weithgareddau CGM 2017

Cyfarfodydd gyda’r hwyr yng Nghanolfan Gymuned Rhosmeirch yn cychwyn am 7:00 pm

Mercher   1   Chwefror   -   Wally   a   Jenny   Shaw.   ‘Esboniad   o   ddull   Demaree   i   Reoli’r   Reddf   Heidio   a Defnyddio Bocsys Dadlwytho.’ Mercher    1    Mawrth.    Laura    Jones    (Gardd    Fotaneg    Genedlaethol    Cymru)     Defnyddio    cynllun    prawf tadolaeth DNA i ymchwilio i flaenoriaethau gwenyn mêl wrth chwilota am fwyd. Mercher 5 Ebrill - Jonathan Garrett (APHA SBI) - Varroa, Ble r’ydym ni arni erbyn hyn? Mercher 3 Mai Kirsty Stainton (Uwch Wyddonydd Gwenyn) Y Diweddaraf ar ‘Cacynen Goch Asia’. Sadyrnau   Mai   a   Mehefin.-   Dau   ymweliad   addysgiadaol    i   wenynfeydd.   Dyddiadau   a   lleoliadau   i’w   trefnu a’u cyhoeddi Sadwrn   10   Mehefin   -   APHA   Diwrnod   Iechyd   Gwenyn   ac   Adnabod   Heintiau.   Frank   Gellatley   (amser   i’w gadarnhau) Sadwrn 1 Gorffennaf - Ymweliad Cymdeithasol i Wenynfa - Amser a lleoliad i’w trefnu Mercher 4 Hydref -  I’w gyhoeddi Mercher 1 Tachwedd - Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol CGM Mercher 6ed o Rhagfyr Cinio Nadolig CGM Amser a lleoliad i’w trefnu Bydd gweithdai ychwanegol yn cael eu trefnu yn ystod y flwyddyn. Hysbysir aelodau yn nes at yr amser.

2017 DIGWYDDIADAU ALLANOL

Sadwrn y 4 Mawrth - Tradex (Arddangosfa Masnach Gwenyna) - Stoneleigh Park,

Warwickshire. http://www.beetradex.co.uk/

Sadwrn 25 Mawrth - Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ar faes CAFC

Llanelwedd http://www.wbka.com/news-events/convention-2016/ (Darlithoedd, gweithdai a

neuadd fasnach, cyfle i brynu adnoddau)

Gwener 7 - Sul 9 o Ebrill Cynhadledd Wanwyn BBKA yng Ngholeg Prifysgol  Harper Adams,

Casnewydd. http://www.bbka.org.uk/members/spring_convention_2017

Sul 24 - Iau 27 Gorffennaf - Sioe Frenhinol Cymru yn cynnwys Sioe Fêl Genedlaethol Gymru

- Llanelwedd http://www.rwas.wales/royal-welsh-show/   (Darlithoedd, gweithdai a neuadd fasnach, cyfle i

brynu adnoddau)

Mawrth 15 - Mercher 16 Awst - Sioe Môn ar faes y sioe ym Mona. Stondin CGM yn y Babell

Gynnyrch. https://www.angleseyshow.org.uk/

Mercher 13 Medi - Ffair Fêl Conwy http://www.conwybeekeepers.org.uk/fairs-festivals/conwy-

seed-fair-and-honey-fair-dates/

Mawrth 26 - Iau 28 Hydref. - Sioe Fêl Genedlaethol/National Honey Show, Sandown Park

Racecourse, Esher, Surrey http://www.honeyshow.co.uk/ 

© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2017 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2017
Established 1925
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2017 Rhaglen 2017 Oriel Oriel Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna
2017 Lliw Marcio’r Frenhines                Melyn
Hafan
Havan
Hafan
ENGLISH
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Anglesey Beekeepers Association